Cyfrowe Nauczanie w Rodzinie

Cyfrowe Nauczanie w Rodzinie

Digital Learning in the Family to projekt finansowany ze środków programu Erasmus+. Projekt ten ma na celu wsparcie kobiet ze środowisk migracyjnych w zdobyciu umiejętności komputerowych, by zapewnić im perspektywy zawodowe i wesprzeć proces integracji ze...