Szkolenia

DLA RODZIN

Dla kobiet-migrantek, które nigdy nie były zatrudnione, od dłuższego czasu nie pracują lub nie mają doświadczenia w obsłudze komputerów, oferowany jest moduł podstawowy „codzienna obsługa komputera”. Jak wskazuje nazwa, ten czteromiesięczny kurs dotyczy podstaw obsługi komputera.

Z uczestniczek modułu podstawowego wyłoni się grupa, która chce dalej rozwijać swoje umiejętności komputerowe. Do tej grupy dołączą inne kobiety, które mają już jakieś doświadczenie w obsłudze komputera. Wszystkie wezmą udział w module zaawansowanym. Poznają tam pakiet Office oraz inne aspekty obsługi komputera, które będą mogły wykorzystać w rozwijaniu kariery zawodowej. Kurs odbędzie się bezpośrednio po kursie dla początkujących, dzięki czemu absolwentki od razu zrobią kolejny krok w stronę rozwoju swoich umiejętności.

Dla dzieci uczestniczek obu modułów, partner projektu KITZ.do zorganizuje ciekawe zajęcia edukacyjne mające na celu utrwalenie podstawowych umiejętności oraz odkrywanie nowych zainteresowań. W czasie wakacji, KITZ.do zorganizuje bardziej złożone zajęcia dla dzieci.

Na zakończenie projektu odbędzie się seminarium dla uczestników. Podczas tego wydarzenia uczestniczki będą miały okazję podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w projekcie. Otrzymają również certyfikaty ukończenia kursu.

Produkty:

 • Produkt 1 Moduł 1: Moduł edukacyjny z podstaw obsługi komputera (dla kobiet)
 • Produkt 1 Moduł 2: Zaawansowany moduł z obsługi komputera (dla kobiet)
 • Produkt 1 Moduł 3: Moduł rodzinny – eksperymenty i zabawy, które pomogą dzieciom oraz ich rodzicom lepiej zrozumieć cyfrowy świat
 • Otwarte webinarium dla uczestniczek projektu – w celu omówienia modułów edukacyjnych dla kobiet

Dostęp do zasobów tutaj.

DLA MENTORÓW

Pakiet edukacyjny dla edukatorów wspierających uczestniczki projektu w zdobywaniu umiejętności komputerowych.

Produkty:

 • Produkt 2 Moduł1: Jednostka dydaktyczna dla edukatorów, „Certyfikat małego mentora”
 • Otwarte webinarium dla edukatorów w celu oceny jednostek dydaktycznych dla edukatorów
 • Produkt 2 Moduł 2: Koncepcja nauczania
 • Warsztat dla mentorów we Włoszech, w celu wymiany międzykulturowej i dyskusji na temat pracy mentorów
 • Produkt 2 Moduł 3: Narzędzie do lepszej komunikacji pomiędzy uczestnikami, a mentorami

Dostęp do zasobów tutaj.

DLA ZAINTERESOWANYCH INSTYTUCJI

Pakiet edukacyjny i materiały dla organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych zainteresowanych implementacją projektu

Rezultaty:

 • Produkt 3 Moduł 1: Seminarium dla organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych zainteresowanych implementacją projektu
 • Produkt 3 M2: Przewodnik o implementacji modułów edukacyjnych dla zainteresowanych instytucji

Dostęp do zasobów tutaj.

PARTNERZY